Γιώργος Παπαϊσιδώρου – Στη καρδιά

Ερμηνευτής: Γιώργος Παπαϊσιδώρου
Στίχοι: Ανδρέας Κομπόσης
Μουσική: Ανδρέας Κομπόσης
Πρώτη εκτέλεση: Θέμης Αδαμαντίδης

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *